Зпрошення
Умови вступу
Членські внески
Кодекс
Запрошення до спілки
Шановні колеги!
Високе покликання і честь – писати історію держави і народу, якщо пишеться вона на засадах правди і моральності. Суспільство дізнається про події у країні і світі передусім завдяки нам, журналістам. Від міри об'єктивності, порядності і професійності журналістів залежить оцінка нашої роботи – можна чи ні назвати нас своєрідним дзеркалом часу.
Саме такі - сміливі й талановиті, активні й незрадливі стають членами Національної спілки журналістів України. Найперше завдання Спілки – підтримувати творчі досягнення, відзначати й захищати журналістів, які ведуть активну роботу, відстоюють свободу слова, не згинаються перед тими, хто розорює країну, грабує народ.

НСЖУ чекає молодих, завзятих, професійних!
Запрошуємо на Хрещатик,10 Київська організація Національної спілки журналістів України.

Електронна адреса: spilkajournalist@ukr.net
Телефони: 044 278-84-43; 097 534 54 10


зразок
УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ НСЖУ, ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ НСЖУ

Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній або позаштатній основі у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, Інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та прес-службах (у тому числі фотокореспонденти і художники засобів масової інформації) або є вільними журналістами; викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу.

При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, свої творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.

Члени Асоціації молодіжної преси України набувають членства НСЖУ за заявою при досягненні ними 18 років.

Ветерани Спілки журналістів, які за віком або за станом здоров'я вже не працюють, є почесними членами НСЖУ, мають усі права членів НСЖУ.

Прийом у члени НСЖУ здійснюють регіональні організації НСЖУ (Київська, обласні та Автономної Республіки Крим), які в подальшому ведуть індивідуальний облік членів НСЖУ. Порядок прийому в члени НСЖУ визначається їхніми статутами.

Члени НСЖУ сплачують вступний і щорічний членські внески у розмірі, що визначають правління регіональних організацій НСЖУ, а також щорічний внесок до Міжнародної Федерації журналістів у розмірі, що визначає правління НСЖУ.

Студенти навчальних закладів – члени НСЖУ – сплачують щорічний внесок у половинному розмірі, крім внеску до Міжнародної Федерації журналістів.

Для членів НСЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких затверджує секретаріат НСЖУ.
КОДЕКС

ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА

Свобода слова в діяльності засобів масової інформації є однією з найважливіших складових демократії. Керуючись Загaльною декларацією прав людини, Всесвітньою Хартією свободи преси ООН, Конституцією та чинним законодавством України, Кодекс професійної етики українського журналіста визначає основні морально - етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов'язків з тим, щоб його діяльність всіляко сприяла якнайкраще і найефективніше розкрити власні творчі можливості в ім'я утвердження добра і справедливості.

 1. Головний обов'язок журналіста - сприяти забезпеченню права громадян на одержання оперативної інформації. Це зобов'язує його завжди бути об'єктивним, коректним, відповідальним за свою справу. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимими є з його боку недостовірні повідомлення.
 2. При виконанні професійних обов'язків журналіст не може вдаватися до протизаконних, некоректних способів одержання інформації, використовувати своє службове становище в особистих цілях. Як тяжкий злочин мають сприйматися факти одержання ним за будь-яких обставин платні ( хабаря ) за поширення брехливої або утаювання достовірної інформації. Журналіст поважає осіб, які надають йому інформацію, не розголошує її джерел, за винятком, коли цього вимагає суд.
 3. Журналіст має право відмовитися від виконання завдання редакції по підготовці та поширенню власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов'язані з порушенням норм професійної етики. В усіх інших випадках, коли журналіст оприлюднює неправдиву інформацію, у якій перекручено факти або ж зведено наклеп на людину чи завдано їй моральної образи, він зобов'язаний у тому ж самому засобі масової інформації визнати свою провину шляхом вибачення і виправлення помилок.
 1. Журналіст повинен уникати у своїх публікаціях та передачах образ з приводу національних, расових, етичних та релігійних поглядів і почуттів людей, протидіяти екстремізму та обмеженню громадянських прав за будь-якими ознаками. Він утримується від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, зобов'язаний уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики.
Водночас журналіст зобов'язаний сприяти зміцненню моральних та етичних засад суспільства, збереженню національних, культурних традицій, протистояти впливу культу насильства, жорстокості, порнографії.

 1. Журналіст у своїх повідомленнях не втручається у судові справи, поки ведеться слідство, уникає характеристик людей, зaпідозрених у злочині, але вина яких не встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і фактами, що набули громадського звучання і покликані захищати інтереси суспільства та особи.
 2. Журнaліст дорожить власним авторитетом та репутацією, несе не лише юридичну, а й моральну відповідальність перед суспільством за правильність повідомлень і справедливість суджень, поширених за власним підписом, під псевдонімом чи анонімно, але з його відома чи згоди.
 3. Журналіст не має права ставити особисті інтереси понад усе. Замовчування чи поширення ним інформації шляхом одержання незаконних винагород або подання її як такої, що містить наклеп, упередженість, необгрунтовані звинувачення, - неприпустимі. Привласнення чужих думок і творів, матеріaлів частково чи повністю (плагіат) суперечить професійній етиці журналіста і є підставою для осуду його з боку колег, оцінюється ними як ганебний вчинок.
 4. Журнaліст у практичній діяльності не піддається тискові владних структур, особливо в тих випадках, коли йому нав'язують чужу чи хибну думку, орієнтують на фальсифікацію фактів. Він вважає непристойним використовувати свою репутацію і службове становище для поширення матеріалів з метою наживи, дешевої самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам.
 1. Журналіст покликаний постійно працювати над підвищенням власного фахового рівня, плекати свою основну зброю - слово, суворо дотримуватися конституційних норм функціонування української та інших мов в Україні, рішyче виступати проти фактів неповаги до державної мови, приниження її ролі та значення у житті суспільства.
 2. Журналіст поважає і відстоює професійні права колег, дотримується норм поведінки у редакційному колективі. Він повинен бути уособленням скромності, наполегливості і працелюбності. Його моральний обов''язок - допомога у фаховому становленні молодих журналістів на шляху до творчого визнання, виявляти професійну солідарність з колегами по інформаційній діяльності як в Україні, так за її межами.
11. Порушення журналістом положень цього Кодексу піддаються громадському судові, розглядаються на зборах редакційних колективів, у первинних організаціях Національної Спілки журналістів, радами професійної етики, що створюються.

Статус
Річні внески
Вступні членські внески
 • Працюючі журналісти
 • Ветерани преси
400 ₴ гривень
800 ₴ гривень
 • Непрацюючі журналісти
 • Журналісти на заслуженому відпочинку
200 ₴ гривень
Журналісти, які мешкають за кордоном
100 $ доларів
200 $ доларів
Розпорядження від 9 липня 2020 року 
Наші реквізити:

Київська організація Національної спілки журналістів України
КОД ЄДРПОУ 23379835
Рахунок UA 10 300346 0000026005017089901
в АТ "АЛЬФА-БАНК"


Незабаром ви зможете сплачувати внески у нас на сайті
Made on
Tilda